Kongens Båt-Quiz

Kongens Båt-Quiz gjennomføres på utvalgte torsdager gjennom høst – vinter og vår. Du finner dagene på vår facebook side og på denne siden.

Vi satser på å starte opp igjen Torsdag 4 oktober 2018

  • Seiler
  • Petter Noreng Kapt
  • Fest

Poeng beregning høst 2018..